Utespelare

Privatpass

Vill du spetsa till din utbildning då och då väljer du att jobba “privat” med våra instruktörer. Ofta ihop med några andra spelare.

Kontakta Mats Emanuelsson, Tobias Pehrsson eller Lasse Billing och se vad dom har för möjligheter att hjälpa dig i din utveckling.

Mentorskap

Vi har en hel del spelare som har våra instruktörer som Mentor. Uppläggen varierar efter behov och avstånd mellan dig och din mentor. Kontakta därför i första hand Mats Emanuelsson för mer info.