GDPR

Med anledning av GDPR* har vi förtydligat våra villkor för kundkontakt och bokning och kompletterat dem med en integritetspolicy (gäller fr.o.m. 2018-05-25) som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information.

>>> Till integritetspolicyn <<<

* Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.